Opłaty

Opłaty

Zasady wnoszenia opłat

Opłaty czesnego należy wnosić przelewem na konto Uczelni z podaniem: numeru indeksu oraz kierunku studiów lub w kasie uczelni.

konto Uczelni
Alior Bank
02 2490 0005 0000 4530 8102 2109

Opłaty czesnego w roku akademickim 2018/2019 reguluje Instrukcja Finansowa

Terminy wnoszenia opłat w systemie miesięcznym:

– Do 1 września
– Do 1 października
– Do 1 listopada
– Do 1 grudnia
– Do 1 stycznia
– Do 1 lutego
– Do 1 marca
– Do 1 kwietnia
– Do 1 maja
– Do 1 czerwca
Terminy wnoszenia opłat za studia podyplomowe MBA:

– Do 1 października
– Do 1 listopada
– Do 1 grudnia
– Do 1 stycznia
– Do 1 lutego
– Do 1 marca
– Do 1 kwietnia
– Do 1 maja

Zniżki w opłatach:

– do 10% wysokości czesnego w przypadku studiowania w WSW co najmniej dwóch osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
– Studenci mogą otrzymać jednorazową zniżkę do 350 zł w przypadku polecenia Uczelni kandydatowi na studia.

 

Kwoty opłat za studia dotyczą studentów z krajów Unii Europejskiej.