Biblioteka

Katalogi

Katalogi komputerowe

Katalog komputerowy książek: zawiera opisy bibliograficzne wszystkich książek, które są na stanie biblioteki i jest na bieżąco uzupełniany o nowe pozycje. Katalog umożliwia wyszukiwanie potrzebnych materiałów poprzez indeksy: rzeczowy, haseł przedmiotowych, autorski, tytułów, słów w tytule, serii i wydawców.

Katalog komputerowy prac dyplomowych: to baza prac dyplomowych naszych absolwentów. W wyszukiwaniu odpowiedniej pracy ułatwiają indeksy: rzeczowy, słów w tytule, autorski, seminariów, promotorów. W opisach bibliograficznych podane są także oceny prac.

Katalog komputerowy multimediów: baza w opracowaniu.

System komputerowy działający w bibliotece umożliwia czytelnikom korzystanie z baz danych Biblioteki Narodowej i Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich ( KARO )

Katalogi tradycyjne, kartkowe

Katalog działowy książek: układ działów w katalogu ( według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ) odpowiada faktycznemu położeniu książek na półkach w bibliotece.

Katalog alfabetyczny książek: opisy bibliograficzne ułożone są alfabetycznie według autorów książek, a w przypadku prac zbiorowych – według pierwszej litery tytułu.

Katalog artykułów z czasopism: to baza opisów artykułów z prenumerowanych czasopism naukowych. Każdy opis bibliograficzny opatrzony jest hasłem przedmiotowym, wyróżnionym czerwonym kolorem, które ułatwia wyszukiwanie potrzebnych materiałów. Opisy bibliograficzne ułożone są w katalogu alfabetycznie według haseł przedmiotowych.

Kartoteka regionalna