Niemcy

Od 2005 roku Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku ( Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych) współpracuje w zakresie organizacji studiów podyplomowych Master of Business Administration z niemiecką uczelnią Fachhochschule des Mittelstand (FHM) w Bielefeldzie.

Współpraca ta polega na partnerstwie dotyczącym opracowywania i wdrażania wspólnych planów i programów studiów, prowadzeniu części zajęć przez wykładowców FHM w Bielefeldzie oraz przez wykładowców WSW w Otwocku na uczelni niemieckiej, wymianie grup słuchaczy studiów MBA w ramach siedmiodniowych kursów. Celem organizacji kursów z udziałem uczestników zagranicznych jest poznawanie zasad prowadzenia gospodarki i sposobu jej funkcjonowania w kraju goszczącym dana grupę.
W okresie istnienia współpracy grupy słuchaczy MBA z Bielefeld kilkakrotnie odwiedzili Warszawską Szkołę Wyższą. Również grupy słuchaczy z Warszawskiej Szkoły Wyższej złożyli kilkukrotnie wizytę w Niemczech. W dniach 1-3 czerwca 2015 roku kilkuosobowa grupa słuchaczy MBA wzięła udział w szkoleniu z zakresu innowacji i technik zarządzania wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach zorganizowanym w Fachhochschule des Mittelstand (FHM) w Bielefeldzie.
Słuchacze MBA odwiedzili kilka niemieckich firm o rozwiniętej strukturze zarządzania m.in. Schuco International KG – producenta okien, drzwi , fasad budynków i systemów wentylacji. Zwiedzili Centrum Technologiczne oraz Centrum Dystrybucji Firmy Schuco International KG.  Studenci złożyli wizytę w firmie Dr. Oetker – producenta szerokiej gamy produktów spożywczych oraz firmę Goldbeck GMbH – projektanta i producenta magazynów i hal produkcyjnych z gotowych elementów.