Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Dla kandydatów na studia I stopnia:

 • wypełnione podanie o przyjęcie(dostępny na stronie internetowej lub w dziale rekrutacji)
 • świadectwo dojrzałości/odpis dyplomu
 • 3 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • ksero dowodu osobistego
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej oraz I raty czesnego

Dla kandydatów na studia Master Of Business Administration:

 • wypełnione podanie o przyjęcie(dostępny na stronie internetowej lub w dziale rekrutacji)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie formatu dowodowego
 • życiorys zawodowy
 • list motywacyjny
 • dowód opłaty wpisowego (150 zł)
 • dowód opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
 • ksero dowodu osobistego

Dla kandydatów na studia podyplomowe:

 • wypełnione podanie o przyjęcie(dostępne na stronie internetowej lub w dziale rekrutacji)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie formatu dowodowego
 • życiorys zawodowy
 • dowód opłaty wpisowego (100 zł)
 • dowód opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
 • ksero dowodu osobistego

Kwoty opłat za studia dotyczą studentów z krajów Unii Europejskiej.