INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

Rektor i Senat Warszawskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt zaprosić na XVII Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się 13 października 2018r. o godzinie 10:00 w Auli Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 13 

Program inauguracji

 1. Wprowadzenie sztandaru Uczelni
 2. Hymn państwowy
 3. Powitanie gości przez Rektora
 4. Wystąpienie prof. dr. hab. Józefa Szabłowskiego Rektora Uczelni
 5. Immatrykulacja studentów I roku
 6. Gaude Mater Polonia
 7. Wystąpienie przedstawiciela studentów
 8. Wystąpienia zaproszonych gości
 9. Wykład inauguracyjny dr Janusza Sarnowskiego członka Głównej Komisji Orzekającej ds. dyscypliny finansów publicznych powołanej przez Premiera RP, na temat: „Prawne podstawy zarządzania finansami publicznymi.”
 10. Gaudeamus
 11. Wyprowadzenie sztandaru Uczelni