Start

1 października 2016 r. w Auli Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku odbyła się uroczystość XVI Inauguracji roku akademickiego 2016/2017.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Prezydent Miasta Otwocka – Zbigniew Szczepaniak, Pan Dariusz Piętka – radny Miasta Otwocka, Pan Wojciech Edward Dobrzyński -prezes Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych oraz studenci i pracownicy Uczelni. Uroczystość poprowadził Rektor – prof. dr hab. Józef Szabłowski, który powitał przybyłych gości i wygłosił przemówienie. W przemówieniu przedstawił 15 lat funkcjonowania Uczelni w Otwocku.

prof.dr. hab. Józef Szabłowski
prof.dr. hab. Józef Szabłowski

Wykład inauguracyjny,,Dlaczego obserwujemy epidemię otyłości i cukrzycy?”” wygłosił prof. dr n. med. Waldemar Karnafel . W trakcie uroczystości studenci I roku studiów złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy. Inauguracja została zakończona pieśnią Gaudeamus Igitur.