Konferencja naukowa w WSW

Konferencja naukowa w WSW z siedzibą w Otwocku

W dniu 22 września 2016 r., w siedzibie Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku odbyła się Konferencja Naukowa „Współczesne warunki planowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”. Celem konferencji było stworzenie okazji do wymiany poglądów na temat warunków dotyczących planowania rozwoju sektora MŚP w Polsce.

Konferencja naukowa w WSW
Konferencja naukowa w WSW

 

Panele dyskusyjne podzielono na cztery sesje:

Sesja I: TEORETYCZNE PODSTAWY PLANOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA -Pod kierownictwem prof. Klemensa Janusza Wróblewskiego

Sesja II: WARUNKI I INSTRUMENTY PLANOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Pod kierownictwem prof. Piotra Pysza

Sesja III: FINANSOWE INSTRUMENTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Pod kierownictwem prof. Olgierda Gedymina

Sesja III: ROLA POLITYKI KADROWEJ W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA –

Pod kierownictwem prof. Józefa Szabłowskiego

Podczas konferencji przedstawiono następujące referaty:

Państwo, przedsiębiorstwa i jednostki ludzkie w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej – referat wygłoszony przez prof. dr hab. Piotra Pysza.
Teoretyczne podstawy planowania rozwoju przedsiębiorstwa – referat wygłoszony przez prof. dr hab. Józefa Szabłowskiego.
Funkcje menedżera w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa – referat wygłoszony przez dr Andrzeja Rogowskiego.
Uwarunkowania społeczne rozwoju przedsiębiorstwa – referat wygłoszony przez
dr Edytę Brzozowską, Małgorzatę Dziekońską.
Wpływ przynależności Polski do Unii Europejskiej na strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw – referat wygłoszony przez mgr Joanną Zielińską.
Marketingowe uwarunkowania procesu adaptacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa – referat wygłosił dr Mirosław Szudzichowski.
Współczesne technologie informatyczne w rozwoju przedsiębiorstwa – referat wygłosił dr Lech Borowski.
Rola planowania finansowego w rozwoju przedsiębiorstwa – referat wygłosił dr Dariusz Prokopowicz.
Współczesne uwarunkowania strategii finansowej przedsiębiorstwa – referat wygłosił dr Janusz Sarnowski.
10. Zarządzanie etycznością pracy i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa– referat wygłosił dr Roman Matuszewski, dr Jerzy Donarski

11. Społeczne uwarunkowania planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie– referat wygłosiła dr Danuta Tabin

12. Rynek pracy jako uwarunkowanie zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie – referat wygłosił dr Janusz Kowalski

13. Innowacje jako źródło rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu– referat wygłosili inż. Agnieszka Lewińska oraz dr inż. Mirosław Matosek

14. Uwarunkowania prawne polityki kadrowej w przedsiębiorstwie – referat wygłosiła
dr Marlena Płachetko

Zaprezentowane podczas Konferencji referaty i prezentacje zostaną zebrane w monografii naukowej Uczelni.

Charakter i różnorodność podjętych przez referentów problemów oraz aktywny udział publiczności stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji. W każdej z czterech zaplanowanych sesjach czynny udział brali nie tylko sami prelegenci, ale również pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pozostali uczestnicy konferencji.

Konferencja naukowa w WSW
Konferencja naukowa w WSW

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na Konferencji Pana Andrzeja Wysoczańskiego – Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Otwock, reprezentującego Prezydenta Miasta Otwocka, Pana Pawła Rupniewskiego – Zastępcę Starosty Powiatu Otwockiego oraz lokalnych przedsiębiorców sektora MŚP.

Konferencję zakończyła dyskusja i liczne pytania do prelegentów.

Magnificencja Rektor prof. Józef Szabłowski, podczas swego zamykającego obrady wystąpienia, podziękował referentom i uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i udział
w konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *