Siedziba uczelni WSW

Studiuj w Warszawskiej Szkole Wyższej !

Studiuj w Warszawskiej Szkole Wyższej !

Z dniem 1 lutego 2016 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku (dawniej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku). Nowa nazwa Uczelni jest bardziej rozpoznawalna w szczególności w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku od roku akademickiego 2016/2017 obok studiów niestacjonarnych oferuje studia stacjonarne na kierunkach: zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Uczelnia planuje od października 2016 roku studia na kierunku pielęgniarstwo.

W bieżącym roku obchodzimy 15-lecie swego istnienia, a więc zgromadzone zostało już duże doświadczenie naukowe i dydaktyczne. Uczelnie niepaństwowe obok dużych miast powstały także w średnich ośrodkach miejskich jak np.: w Otwocku. Daje to duże korzyści studentom, przybliża miejsce zamieszkania do miejsca studiowania. W otwockiej Uczelni studenci mają bliższe i częstsze kontakty z nauczycielami akademickimi przy równie wysokim poziomie kadry naukowo-dydaktycznej.
Jakie korzyści będzie miał student podejmujący studia w Warszawskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Otwocku?
Po pierwsze, plan zajęć może być ułożony dogodnie dla studentów. Zajęcia będą odbywały się w godzinach przedpołudniowych bez przerw tzw. okienek.
Po drugie, podejmując studia w większych ośrodkach akademickich czas na dojazdy w najbliższym ośrodku może wynieść od trzech do czterech godzin dziennie. Koszty zamieszkania należy szacować na minimum 800zł miesięcznie.
Po trzecie, wyjazd do bardziej oddalonego ośrodka akademickiego wiąże się dodatkowo z kosztami i czasem dojazdów, np.: odległość może wynosić 200-300km. Koszty zakwaterowania również można oszacować na minimum 800zł, nie licząc dodatkowych kosztów wyżywienia. Miesięczna opłata w Warszawskiej Szkole Wyższej wynosi 380zł, ponieważ uruchomienie studiów stacjonarnych nie wymaga dodatkowej kadry dydaktycznej, ponieważ ta kadra jest już zatrudniona. Wydatki na czesne w zupełności, a nawet z nadmiarem rekompensują koszty związane z podjęciem studiów bezpłatnych w dużym ośrodku akademickim.
Po czwarte, studia mogą być podjęte w ramach kariery zawodowej. Wówczas zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w ciągu 3 dni, a w pozostałe dni studenci będą pracować zawodowo. Jeżeli studia będą prowadzone w normalnym trybie to zajęcia dydaktyczne będą prowadzone od poniedziałku do czwartku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *