XVI Inauguracja Roku Akademickiego 2017-2018

W dniu 14.10.2017r w Warszawskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Otwocku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Uroczystość otworzył i poprowadził Rektor Uczelni prof. dr hab. Józef Szabłowski. Inauguracja rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego, a następnie Rektor przywitał zebranych gości, wykładowców i studentów.  Prof dr hab. Józef Szabłowski powitał zaproszonych gości: Pana Jerzego Bujoka zastępcę dyrektora generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Pana Krzysztofa Boczarskiego członka zarządu Powiatu Otwockiego, Pana Marka Leśkiewicza radnego Miasta Otwocka, Panią Teresę Adamczyk-Pawluczuk dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku, Panią Reginę Morawską -Stec prezesa Uniwersytetu III Wieku w Otwocku, Panią Sabinę Rylską dyrektora Liceum Katolickiego w Otwocku, Panią Annę Bielińską dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku oraz Panią Annę Kwaśniewską dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku, wykładowców i studentów. Rektor uczelni uroczyście wręczył dyplomy z wyróżnieniem trzem absolwentkom uczelni Pani Joannie Jakubiuk, Pani Dorocie Piekut i Pani Iwonie Osiak. Rektor dokonał uroczystej immatrykulacji studentów I roku studiów. Wykład inauguracyjny nt: „Produkt krajowy jako miernik rozwoju gospodarczego” wygłosił prof. dr hab. Adam Lipowski. Inaugurację zakończono odśpiewaniem Gaudeamus Igitur.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *