Dzień: 23 października 2019

  • Stypendia 2019/2020

    W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowany jest nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin ustalania wysokości,...