PRZESTRZEŃ WSPÓŁPRACY – PRZESTRZEŃ ROZWOJU

Zapraszamy do udziału w niezwykle ciekawym przedsięwzięciu – projekcie, który wzbogaci kompetencje jego uczestników (mieszkańców województwa mazowieckiego) o umiejętności niezbędne lub pożądane na rynku pracy, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu możliwość zostania beneficjentem projektu „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju” skierowanym do trzech grup uczestników.

Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba przystąpić do projektu. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się w systemie e.mazovia.

Zgodnie z zasadą równych szans Kobiet i Mężczyzn zapewniamy równy dostęp do wsparcia uwzględniając ich indywidualne potrzeby.  Wsparcie w projekcie jest dostosowane do możliwości psychofizycznych i ograniczeń Uczestników Projektu.

Zgodnie z zasadą niedyskryminacji i dostępności Osób Niepełnosprawnych wsparcie co do zakresu i formy będzie dostępne dla Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja zadań jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby Uczestników Projektu (UP) oraz przekłada się bezpośrednio na osiągnięcie celów i wskaźników projektu. Podczas realizacji nie będą powielane żadne stereotypy, ani nie będą prowadzone żadne formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, stan zdrowia, niepełnosprawność, światopogląd, przynależność kulturową/etniczną, status społeczny, ekonomiczny itp.

Zajęcia będą realizowane w pomieszczeniach posiadających odpowiednie zaplecze i dostępnych dla Osób Niepełnosprawnych.

Kadra merytoryczna odpowiadająca za realizację zadań posiada wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia oraz doświadczenie (minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata), umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

Zalety:
zajęcia w małych (dziesięcioosobowych) grupach
harmonogram zajęć i warsztatów dostosowany do potrzeb i preferencji uczestników
ciekawe tematy i doświadczeni wykładowcy- praktycy
bezpłatne certyfikowane szkolenia VCC
serwis kawowy
materiały szkoleniowe
Projekt dofinansowany w 100% ze środków Funduszy Europejskich (z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje zgłoszenie online.

Zapraszamy na citispace.mazovia.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *