Białoruś

W latach 2007-2012 roku Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku ( Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych) współpracowała z Wyższym Prywatnym Ekonomiczno-Prawnym Colleg’em w Baranowiczach.

Współpraca polegała na  organizowaniu wymiany wykładowców i studentów w zakresie staży i praktyk,  wymianie pracowników na konferencje naukowe, realizacji wspólnych programów badawczych, konferencji i seminariów, organizacji współpracy w dziedzinach kultury i sportu.

Na podstawie zawartego porozumienia kilkudziesięciu białoruskich studentów studiowało na naszej uczelni.