Kategoria: Dziekanat

Sprawy związane z dziekanatem uczelni WSW

 • Opłaty

  Opłaty

  Zasady wnoszenia opłat Opłaty czesnego należy wnosić przelewem na konto Uczelni z podaniem: numeru indeksu oraz kierunku studiów lub w kasie uczelni. konto Uczelni Alior Bank 02 2490 0005 0000 4530...

 • O czym student wiedzieć powinien

  Co student wiedzieć powinien

  Rozliczenie indeksu po sesji egzaminacyjnej – podstawą i warunkiem rozliczenia semestru oraz  roku studiów jest złożenie w dziekanacie indeksu wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta (egzaminacyjnymi); – obligatoryjne terminy złożenia...

 • Stypendium

  Stypendia

  UWAGA STUDENCI! Studia w Warszawskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Otwocku mogą niewiele Cię kosztować. Naszym studentom oferujemy stypendia – socjalne, – Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe,...

 • Pytania na egzamin dyplomowy

  Egzamin dyplomowy

  1. Pytania na egzamin dyplomowy z Administracji Uwaga: Na egzaminie dyplomowym, student odpowiada na dwa pytania. Jedno losuje z niżej wymienionych, a drugie zostaje zadane mu przez komisję i dotyczy...

 • Sprawy studenckie

  Sprawy studenckie

  Egzaminy 1. regulamin studiów przewiduje 2 terminy egzaminów: egzamin zwyczajny, egzamin poprawkowy ; 2. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na co najmniej jednym z tych egzaminów student otrzymuje prawo do jednego...

 • Jak to załatwić?

  Jak to załatwić?

  Rozliczenie indeksu Indeksy do rozliczenia semestralnego w roku akademickim 2017/2018 należy złożyć w Dziekanacie w następujących terminach Po semestrze zimowym do 28.02.2018 Po semestrze letnim do 15.09.2018 roku. Niezłożenie indeksu...

 • Dziekanat

  Dziekanat

  Dziekanat to miejsce twojego kontaktu z Uczelnią. To w dziekanacie uzyskujesz informacje dotyczące spraw związanych z twoimi studiami: odbierasz indeks, legitymację, uzyskujesz potrzebne zaświadczenie, czy też składasz pisma dotyczące twojego...