Biblioteka

Czasopisma internetowe

BEZPŁATNE CZASOPISMA INTERNETOWE

Czasopisma, które zawierają pełne teksty online lub pliki pdf do ściągnięcia:

1.Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (www.ibngr.edu.pl)

2.Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych (www.case.com.pl): dostęp do artykułów przez kliknięcie w zakładkę PUBLIKACJE ( pliki pdf do ściągnięcia )

3.Euroinfo Center (www.euroinfo.org.pl): biuletyn

4.Internet Manager (www.im.org.pl): dwutygodnik; zawiera m.in. Działy: marketing, logistyka, informatyka w firmie, makroekonomia, nowe technologie, prawo, zarządzanie.

5.E-fakty (www.e-fakty.pl): miesięcznik; wszystko o e-biznesie

6.Centralna Biblioteka Rolnicza (www.cbr.edu.pl/openac.pl.htm): szeroka baza bezpłatnych tekstów naukowych

7.E-mentor (www.e-mentor.edu.pl): czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej

8.Instytut Rozwoju Miast (www.irm.krakow.pl): na stronie Instytutu interesujące pliki pdf z zakresu: drogownictwa, monitoringu, nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

9.Energia Odnawialna (www.bioenergetyka.pl/?str=pub_stopka): czasopismo Fundacji: Instytut Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej

10.Chrześcijaństwo, świat, polityka (www.politologia.uksw.edu.pl/zeszyty): czasopismo Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11.Konspekt (www.wsp.krakow.pl/konspekt): pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

12.Poznaj Świat (www.poznajswiat.com.pl): czasopismo podróżników

13.Świat Marketingu (www.swiatmarketingu.pl)

14.Sprawy Nauki (www.sprawynauki.waw.pl): biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15.Raporty o gospodarce odpadami odnawialnymi w Polsce
(www.eko-pak.com.pl/?mk=26): raporty publikowane przez Polską Koalicję Przemysłową na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-PAK; pliki pdf

16.Studia i Materiały (www.sim.wz.uw.edu.pl): Półrocznik naukowy wydziału zarządzanmia Uniwersytetu Warszawskiego

17.Bez Dogmatu (www.iwkip.org/bezdogmatu): kwartalnik kulturalno – polityczny

18.Dialog: pismo dialogu społecznego (www.cpsdialog.pl/tabs/index/7)

19.Diagnoza Społeczna: warunki i jakość życia Polaków (www.diagnoza.com)

20.Instytut Filozofii i Socjologii PAN: pełne teksty on-line
(www.ifispan.waw.pl/ifis/teksty)

21.Biuletyn: Zitegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(www.zporr.gov.pl/Publikacje): portal Funduszy Strukturalnych; pliki pdf
Czasopisma, które zawierają streszczenia lub fragmenty artykułów wydanych w wersji papierowej:
1.Ekopartner (www.ekopartner.com.pl): pismo fundacji „Green Park”

2.E-administracja (www.e-administracja.org.pl): streszczenia artykułów, ale również w zakładce BAZA WIEDZY ciekawe pliki do ściągnięcia z pełnymi tekstami

3.Elektronika Praktyczna (www.ep.compl): Międzynarodowy Magazyn Elektroników Konstruktorów

4.European Sociological Review (www.esr.oxfordjournals.org): oxfordzkie czasopismo naukowe poruszające problemy socjologiczne

5.Logistyka (www.czasopismologistyka.pl): dwumiesięcznik wydawany przez Instytut Gospodarki Magazynowej

6.Archiwum Gospodarki Odpadami (www.ago.helion.pl): kwartalnik wydawany przez Katedrę Technologii Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej

7.Komputer Świat (www.komputerswiat.pl)

8.PC World Komputer (www.pcworld.pl)

9.Niebieska Linia (www.pismo.niebieskalinia.pl): dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

10.Nieruchomości: prawo, podatki, praktyka (www.nieruchomosci.beck.pl): fragmenty artykułów; możliwość wykupienia dostępu do pełnych tekstów.

11.Zarządzanie Jakością (www.zj.com.pl): fragmenty artykułów, ale także w zakładce BIBLIOTEKA do ściągnięcia pliki pdf

12.Świat Nauki (www.swiatnauki.pl)

13.Wiedza i Życie (www.wiz.pl)

14.Tygodnik Powszechny (www.tygodnik.onet.pl)

15.Polityka (www.polityka.pl)

16.Wprost (www.wprost.pl)

17.Newsweek. Polska (www.newsweek.pl)

18.Rzeczpospolita (www.rp.pl)

19.Dziennik. Polska (www.dziennik.pl)

20.Gazeta Wyborcza: Internetowy serwis Gazety Wyborczej (www.wyborcza.pl)
Portal Gazety Wyborczej (www.gazeta.pl)