Biblioteka

Czasopisma

Zapraszamy wszystkich czytelników do korzystania z prenumerowanych czasopism. A oto lista naszych periodyków:


1.Bunt Młodych Duchem ( dwumiesięcznik )
2.Cywilizacja ( kwartalnik )
3.Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ( miesięcznik )
4.Ethos ( kwartalnik )
5.Finanse Komunalne ( miesięcznik )
6.Finanse Publiczne ( miesięcznik )
7.Forum Akademickie ( miesięcznik )
8.Haking (miesięcznik )
9.Kultura i Społęczeństwo ( kwartalnik )
10.Linux+ ( miesięcznik )
11.Linux Magazine ( miesięcznik )
12.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ( dwutygodnik )
13.Monitor Unii Europejskiej ( miesięcznik )
14.Organizacja i Kierowanie ( kwartalnik )
15.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego…( dwumiesięcznik )
16.Państwo i Prawo ( miesięcznik )
17.PC World Komputer ( miesięcznik )
18.Personel i Zarządzanie ( miesięcznik )
19.php Solutions ( miesięcznik )
20.Polityka ( tygodnik )
21.Polityka Społeczna ( miesięcznik )
22.Przegląd Biblioteczny ( kwartalnik )
23.psd. Photoshop ( miesięcznik )
24.Samorząd Terytorialny ( miesięcznik )
25.Software Developer’s Journal ( miesięcznik )
26.Studia Socjologiczne ( kwartalnik )
27.Studia Regionalne i Lokalne ( kwartalnik )
28.Ubezpieczenia i Prawo Pracy ( dwutygodnik )
29.Urbanista ( miesięcznik )
30.Unia Europejska ( miesięcznik )
31.Wieś i Rolnictwo ( kwartalnik )
32.Wspólnoty Europejskie ( dwumiesięcznik )
33.Zarządzanie na Świecie (dwumiesięcznik )
34.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ( dwumiesięcznik )

35.USTAWODAWCA : program zawierający w elektronicznej wersji: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Ministra Finansów, Dzienniki Urzędowe Ministra Zdrowia, Dzienniki Urzędowe Ministra Skarbu Państwa, Dzienniki Urzędowe Ministra Sprawiedliwości, Dzienniki Urzędowe Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dzienniki Urzędowe Ministra Edukacji, Dzienniki Urzędowe Ministra Infrastruktury, Dzienniki Urzędowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dzienniki Urzędowe Ministra Transportu i Budownictwa, Dzienniki Urzędowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dzienniki Urzędowe Głównego Urzędu Statystycznego, Dzienniki Urzędowe Narodowego Banku Polski, Dzienniki Urzędowe Głównego Urzędu Miar.

Czasopisma regionalne:
1.Gazeta Otwocka ( miesięcznik )
2.Linia Otwocka ( tygodnik )
3.Tygodnik Regionalny ( tygodnik )