Indie

W 2016 roku Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku zawarła z firmą Genesis sp. z o.o. w Warszawie umowę dotyczącą rekrutacji studentów na terenie Indii, Nepalu i Bangladeszu.

W ramach zawartej umowy strony zobowiązały się do podejmowania czynności promocyjno-informacyjnych mających na celu rekrutację kandydatów na studia, organizowanie i przeprowadzanie spotkań  z kandydatami na studia,  przekazywaniu materiałów reklamowych kandydatom  i zainteresowanym uczelniom.


W ramach współpracy Uczelnia promuje firmę Genesis sp. z o.o. na stronie internetowej uczelni:
Dear future Partners,
we would like to introduce GENESIS Sp. z o.o.  – the company with Exclusive rights to recruit students for WSW in Otwock from India, Bangladesh and Nepal. If you want to cooperate with us, please contact with Mr. Rajesh Yadava, who will explain recruitment rules and forward your applications to us.

Main Representative ;
Genesis Sp. z o.o.
Reg. Address : Ul. F. Magellana 4
02-777 Warsaw (Poland)
Off. Al. KEN 85,Lok. 139
02-777 Warsaw (Poland)
Tel: +48 730856705
genesis.globle@gmail.com
www.goldenstudy.eu