Studenci

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Warszawska Szkoła Wyższa  zaprasza uczniów klas maturalnych i przed maturalnych, na kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oferujemy 2 tryby pracy – 1 dla uczniów szczególnie utalentowanych – 2 dla uczniów potrzebujących więcej czasu i  uwagi ze strony nauczyciela prowadzącego zajęcia .Oferujemy troskę, cierpliwość, indywidualne podejście i odpowiednią atmosferę  w nielicznych max 16 osobowych grupach.

Oferujemy zajęcia w dwóch trybach. Intensywny kurs do matury 2020 i przygotowujący od poziomu podstawowego i wstępnie średnio zaawansowanego do matury 2021 – kurs ten również przygotowuje do studiowania w języku angielskim w środowisku międzynarodowym  na uczelniach polskich i zagranicznych. Nasi nauczyciele akademiccy posiadają doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką z doświadczeniem w przygotowaniu nie tylko do matury, ale również  do certyfikatów takich jak FCE, CPE, CAE, PET, TOEFL, TFLS oraz egzaminu ośmioklasisty.  Są to jednocześnie specjaliści  przygotowujący do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego oraz tłumacza tego języka.

Doświadczenia i umiejętności naszej kadry przekładają się na sposób prowadzenia kursów,  na których oprócz wiodącego podręcznika dla maturzysty ( najnowszych podręczników i repetytoriów) nasi nauczyciele wykorzystują tzw. materiały autentyczne jak wiadomości w postaci słyszanej i pisanej, zwłaszcza wiadomości TV, artykuły prasowe ( w języku angielskim) komentujące bieżące wydarzenia z kraju i ze świata, publikacje popularno-naukowe, ciekawostki   o znanych zespołach muzycznych, celebrytach odkryciach naukowych, wydarzeniach artystycznych i sportowych . Wykorzystywane są też fragmenty popularnych wśród nastolatków seriali (np.  „13 powodów”, „Zmierzch”) współczesne kino, utwory muzyczne np. Ed Sheeran, Eminem  z analizą tekstów, które bezpośrednio dotyczą zagadnień z życia nastolatków i ich problemów we współczesnym świecie. Wszystko to służy wykształceniu umiejętności rozumienia treści anglojęzycznych  i ich przetwarzania w celu przedstawienia swojej opinii – tak ustnie jak i pisemnie – oraz umiejętności wzięcia udziału w dyskusji  jak i zrobienia prezentacji. Taki styl prowadzenia zajęć przekłada się na kształtowanie postaw takich jak akceptowanie odmiennych kultur i ich przedstawicieli co jest obecnie kluczowe w komunikacji międzykulturowej z zastosowaniem języka angielskiego jako głównego języka komunikacji. W ten sposób wychodzimy na przeciw najnowszym trendom na świecie w nauczaniu języka angielskiego na poziomie akademickim, jak i do celów zawodowych. Spełnia to kluczowy wymóg egzaminu maturalnego jakim jest  wykazanie się wiedzą o bieżących wydarzeniach w kraju i ze  świata  oraz umiejętności ustosunkowanie się do w/w zagadnień  w języku angielskim.

Nasi nauczyciele posiadają również doświadczenie w takich obszarach jak tworzenie i prowadzenie programów TV, dziennikarstwo międzynarodowe, tłumaczenia pisemne i ustne, prowadzenie negocjacji, prezentacji, doradztwo – wszystko w języku angielskim – tworzenie materiałów szkoleniowych, projektowanie kursów językowych.

Kurs 1 – składa się z 96 godz. lekcyjnych ( 1h= 45 minut) 2x w tygodniu po 3h  – wolniejsze tempo, bez prac domowych np. przygotowywanie prezentacji na zajęciach – 15 zł za godz. lekcyjna

Kurs 2 – składa się z 64 godz. lekcyjnych ( 1h=45 minut) 2 razy w tygodniu po 2h – szybsze tempo, prace domowe np. przygotowanie prezentacji ( praca własna w domu) – 15 zł godz. lekcyjna

W  zależności od potrzeb istnieje możliwość prowadzenia zajęć również w weekend  (sobota)