Studenci

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

1. Komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studenta WSW z siedzibą w Otwocku:

  • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz
  • świadectwo dojrzałości
  • 3 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle
  • ksero dowodu osobistego (1 i 2 strona)
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego/opłaty rejestracyjnej

2. Termin składania dokumentów upływa:

  • 30 września – rekrutacja jesienna
  • 26 lutego – rekrutacja wiosenna

3. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów.


4. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów na studia podejmuje  Rektor.


5. Wpisowe w wysokości 400 zł

200 zł przy zapisie  do 30 czerwca 2020 r.

300 zł przy zapisie do 31 sierpnia 2020 r.


6. Kandydat po opłaceniu pierwszej raty podpisuje umowę z uczelnią.


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje na temat naboru i przebiegu studiów dostępne są w Biurze Rekrutacji.

Adres biura:

Otwock, ul. Armii Krajowej 13,
telefon 22 7195215,
e-mail: dziekanat@wsw.edu.pl