Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Kierunek studiów Finanse i rachunkowość od lat niezmiennie cieszy się dużą popularnością, ponieważ nie tylko pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania rynków finansowych, prognozowania i analizowania zjawisk na nich zachodzących, ale także umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw, której znajomość jest niezbędna nie tylko osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, ale także ułatwia organizowanie i prowadzenie swoich spraw finansowych w życiu prywatnym.

Ponadto absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość mają ogromne szanse na znalezienie zatrudnienia, ponieważ nawet w dobie światowego kryzysu gospodarczego i ekonomicznego rynek bankowy (a w szczególności kredytowy) nadal rozwija się dynamicznie.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm działania gospodarki rynkowej; potrafi zidentyfikować przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk gospodarczych w skali makro- i mikroekonomicznej. Absolwent tego kierunku zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych, posiada również umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych; potrafi pozyskiwać niezbędne do tych celów materiały źródłowe. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia ewidencji procesów gospodarczych w różnych jednostkach. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach różnych branż, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program studiów obejmuje realizację następujących modułów i przedmiotów:

 • Język obcy (angielski, rosyjski)
 • Technologie informacyjne

Postawy społeczne:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Etyka w biznesie

Podstawy nauk społecznych

 • Podstawy prawa
 • Socjologia
 • Historia gospodarcza

Mikro i makroekonomia

Finanse podmiotowe

 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse instytucji finansowych

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

 • Podstawy finansów
 • Podstawy rachunkowości
 • Ubezpieczenia

Banki i rynki finansowe

Metody analizy i zarządzania finansowego

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Analiza finansowa

Moduł specjalnościowy (zależny od wybranej specjalności)

Moduł wybieralny

Opłaty za I rok studiów na kierunku finanse i rachunkowość:
czesne za semestr: 1900 zł przy wpłacie jednorazowej lub 5 rat po 390 zł
wpisowe 400 zł

Promocje w rekrutacji 2020/2021 w semestrze zimowym

Promocje w rekrutacji
Najniższe czesne w regionie !

wpisowe: 400 zł przy zapisie do 31 sierpnia wpisowe 300 zł
Czesne za semestr: 1900 zł

Warszawska Szkoła Wyższa prowadzi rekrutację na studia rozpoczynające się 1 października 2020 roku.
Kandydaci na studia na kierunku Finanse i Rachunkowość mają obniżone wpisowe o 100 zł.