Ukraina

W 2007 roku Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku  ( Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych) podjęła współpracę ze Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Ekonomii i Zarządzania w Czerkasach.

Uczelnie podjęły się wspólnych badań i projektów naukowych, organizowania dwustronnych sympozjów, seminariów, warsztatów i konferencji, wymiany wykładowców i studentów, wymiany informacji naukowych i publikacji w ramach wspólnych projektów.