Rektor prof. dr hab. Józef Szabłowski

Władze uczelni

Rektor prof. dr hab. Józef Szabłowski

Rektor prof. dr hab. Józef Szabłowski
Rektor prof. dr hab. Józef Szabłowski
Kierownik Katedry Zarządzania: Prof. dr hab. Józef Szabłowski – specjalista w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych (1975r. SGPiS w Warszawie), doktor habilitowany (1992r. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), 1976 – 1996 pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Ekonomicznego Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 2000 – 2005 Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Od 2002 r. członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Promotor około 500 prac licencjackich i magisterskich w zakresie zarządzania. W Warszawskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Otwocku prowadzi zajęcia dydaktyczne : zarządzanie produkcją, zarządzanie strategiczne oraz prowadzi seminaria dyplomowe. Autor ponad 200 publikacji z dziedziny zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstwa, funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Uhonorowany licznymi odznaczeniami, min: Medalem Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Wykaz najnowszych publikacji książkowych:

Zarządzanie innowacjami w świetle dydaktyki i doświadczeń gospodarczych, [w:] Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce, red. naukowa J. Szabłowski, Białystok 2002r.
Innowacja jako czynnik rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] przedsiębiorstwo w procesie transformacji . Efektywność – restrukturyzacja rozwój, Warszawa – Kraków 2003r.
Strategie konkurencji przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, red. Naukowa J. Szabłowski WSFiZ w Białymstoku 2005r.
Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, red. naukowa J. Szabłowski WSFiZ Białystok 2005r.
Strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu metropolii warszawskiej, red. J. Szabłowski , WSPiNS w Otwocku 2005r., s.230


Nauczyciele akademiccy

Prof. dr hab. Józef Szabłowski
Dr Roman Matuszewski
Dr Teresa Szot – Gabryś
Dr Mirosław Szudzichowski
Dr Janusz Kowalski
Dr Andrzej Rogowski
Dr Janusz Sarnowski
Dr Lech Borowski

Dr Lech Borowski – – doktor nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania (1989 Uniwersytet Warszawski). Od 1979 r. rzeczoznawca towarzystwa Naukowego Organizacji i kierowania. Od 2000 r. członek założyciel Stowarzyszenia Menagment Polska.Laureat nagrody II – go stopnia za za działalność dydaktyczną w Instytucie Administracji i Zarządzania, w którym w latach 1977 – 1989 prowadził wykłady i ćwiczenia z metodyki projektowania i programowania systemów informacyjnych dla kadr informatycznych z przedsiębiorstw i administracji publicznej. Współautor Podręcznika programowania – wynik pracy badawczej nad językami programowania komputerów, (wydawnictwo Instytutu Administracji i zarządzania)1979.

Od 2003 wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku, obecnie Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów : zarządzanie jakością, systemy informatyczne w zarządzaniu.

Od 1996 profesor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Autor artykułów naukowych oraz autor lub współautor publikacji książkowych :
Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa / współautor: W. Rudkowski, Wyd. WSZiP im. Jańskiego, Warszawa 1997.
Strategie gospodarcze i drogi rozwoju , II Rzeczpospolita , powojenne Niemcy, Tajwan, Chile, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1999.
Od 2002 wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku.

 


Studium języków obcych

mgr Justyna Woźnica
lektor języka angielskiego

mgr Małgorzata Rombel
Lektor języka angielskiego

mgr Piotr Rychlewski
Lektor języka angielskiego

 

tel. do dziekanatu 22 719 52 15
e-mail: dziekanat@wsw.edu.pl