Rektor prof. dr hab. Józef Szabłowski

Władze uczelni

Rektor prof. dr hab. Józef Szabłowski

Rektor prof. dr hab. Józef Szabłowski
Rektor prof. dr hab. Józef Szabłowski
Kierownik Katedry Zarządzania: Prof. dr hab. Józef Szabłowski – specjalista w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych (1975r. SGPiS w Warszawie), doktor habilitowany (1992r. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), 1976 – 1996 pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Ekonomicznego Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 2000 – 2005 Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Od 2002 r. członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Promotor około 500 prac licencjackich i magisterskich w zakresie zarządzania. W Warszawskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Otwocku prowadzi zajęcia dydaktyczne : zarządzanie produkcją, zarządzanie strategiczne oraz prowadzi seminaria dyplomowe. Autor ponad 200 publikacji z dziedziny zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstwa, funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Uhonorowany licznymi odznaczeniami, min: Medalem Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Wykaz najnowszych publikacji książkowych:

Zarządzanie innowacjami w świetle dydaktyki i doświadczeń gospodarczych, [w:] Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce, red. naukowa J. Szabłowski, Białystok 2002r.
Innowacja jako czynnik rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] przedsiębiorstwo w procesie transformacji . Efektywność – restrukturyzacja rozwój, Warszawa – Kraków 2003r.
Strategie konkurencji przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, red. Naukowa J. Szabłowski WSFiZ w Białymstoku 2005r.
Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, red. naukowa J. Szabłowski WSFiZ Białystok 2005r.
Strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu metropolii warszawskiej, red. J. Szabłowski , WSPiNS w Otwocku 2005r., s.230


Nauczyciele akademiccy

Prof. dr hab. Józef Szabłowski
Prof dr hab. Klemens Wróblewski
Dr Roman Matuszewski
Dr Dariusz Prokopowicz
Dr Mirosław Szudzichowski
Dr Janusz Kowalski
Dr Andrzej Rogowski
Dr Janusz Sarnowski
Dr Marlena Płachetko
Dr Lech Borowski
Dr Stanisław Duchniewicz

Dr Lech Borowski – – doktor nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania (1989 Uniwersytet Warszawski). Od 1979 r. rzeczoznawca towarzystwa Naukowego Organizacji i kierowania. Od 2000 r. członek założyciel Stowarzyszenia Menagment Polska.Laureat nagrody II – go stopnia za za działalność dydaktyczną w Instytucie Administracji i Zarządzania, w którym w latach 1977 – 1989 prowadził wykłady i ćwiczenia z metodyki projektowania i programowania systemów informacyjnych dla kadr informatycznych z przedsiębiorstw i administracji publicznej. Współautor Podręcznika programowania – wynik pracy badawczej nad językami programowania komputerów, (wydawnictwo Instytutu Administracji i zarządzania)1979.

Od 2003 wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku, obecnie Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów : zarządzanie jakością, systemy informatyczne w zarządzaniu.

Od 1996 profesor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Autor artykułów naukowych oraz autor lub współautor publikacji książkowych :
Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa / współautor: W. Rudkowski, Wyd. WSZiP im. Jańskiego, Warszawa 1997.
Strategie gospodarcze i drogi rozwoju , II Rzeczpospolita , powojenne Niemcy, Tajwan, Chile, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1999.
Od 2002 wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku.

 


Studium języków obcych

mgr Justyna Woźnica
lektor języka angielskiego

mgr Małgorzata Rombel
Lektor języka angielskiego

mgr Piotr Rychlewski
Lektor języka angielskiego

 

tel. do dziekanatu 22 719 52 15
e-mail: dziekanat@wsw.edu.pl