Samorząd studenta

Samorząd studentów

Samorząd Studencki Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku istnieje od momentu powstania Uczelni i jest najwyższą władzą studencką na Uczelni. Kojarzy nam się zazwyczaj z organizowaniem koncertów, dyskotek i innych imprez rozrywkowych. Niesłusznie. Samorząd to autentyczna i niemała władza.

W jego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych Kierunków istniejących na Uczelni, którzy wybierani są w corocznych wyborach z nieograniczonej liczby kandydatów. Samorząd Studencki jest reprezentantem środowiska studenckiego podczas obrad Senatu. Stara się bronić praw i interesów studentów w pracach Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji Odwoławczej. Ma istotny wpływ przy podziale stypendiów socjalnych dla studentów. Najbardziej oczywistym wydaje się wspieranie rozwoju kultury, nauki, sportu i turystyki środowiska studenckiego.

Samorząd jest organizatorem wielu corocznych imprez studenckich, między innymi: Otrzęsin, Pikników WSW, imprez okolicznościowych. Samorząd współpracuje z innymi samorządami uczelni dbając o dobry wizerunek miasta akademickiego, jakim jest Otwock.
Przeprowadza ankiety dotyczące działalności całej Uczelni, służące poprawie warunków kształcenia studentów.

Zadania Samorządu
• Reprezentuje środowisko studenckie Uczelni podczas obrad Senatu.
• Broni praw i interesów studentów w pracach Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji Odwoławczej.
• Nawiązuje współpracę z samorządami innych uczelni.
• Wspiera rozwój kultury, nauki, sportu i turystyki środowiska studenckiego.
• Pracuje przy podziale stypendiów socjalnych dla studentów.

Samorząd zbiera się na zjazdach i prowadzi otwarte zebrania, w których mogą uczestniczyć wszyscy studenci Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku.

Samorząd Studentów, na bieżąco współpracuje z Władzami Uczelni w celu:

• kontroli i poprawy jakości kształcenia,
• dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku,
• podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów,
• samorząd współpracuje przy tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów,
• przy ustalaniu harmonogram roku akademickiego.
Podsumowując – Samorząd Studentów broni Waszych interesów na Uczelni – stąd, zawsze czekamy na Wasze pytania i gotowi jesteśmy do pomocy.Zachęcamy do współpracy z samorządem w celu poprawienia jakości funkcjonowania Naszej Uczelni.

Prezydium Rady Samorządu Studentów
Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego –  Gabriela Kosek
Zastępca Przewodniczącego – Dominika Ostolska
Sekretarz – Stanisława Antosiewicz
Skarbnik – Krystian Baliński